V. Uluslararası İlişkiler Kongresi

Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi


Konular


Uluslararası İlişkilerde Enerji

 • İthal Enerjiye Bağımlılık ve Dış Politika
 • Enerji Zengini Ülkelerin Dış Politikaları
 • Enerji Zengini Ülkeler Üzerindeki Rekabet
 • Enerji İhraç Eden Ülkelerin Birlik Stratejileri
 • Devletlerarası Teşkilatların Enerji Stratejileri
 • Enerji Naklinde Geçiş Ülkeleri
 • Enerji Şirketleri ve Uluslararası İlişkiler
 • Enerji Piyasalarının Ekonomi Politiği
 • Enerji Finansmanı
 • Enerji Ekonomisi ve Politikası
 • Devletlerin Enerji Tedarik Stratejileri
 • Enerji Bağımlılığı ve Dış Politika

Enerji Kaynakları ve Çatışma

 • Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
 • Hazar Denizi’ndeki Enerji Kaynakları
 • Arktik Okyanusundaki Enerji Kaynakları
 • Antarktika’daki Enerji Kaynakları
 • Sınıraşan Suların Paylaşımı
 • Yenilenebilir Enerji ve Barış

Enerji ve Milli Güvenlik

 • Enerji ve Askeri Güç
 • Nükleer Enerji ve Donanmalar
 • Hidrojen Enerjisi ve Uzay Programları
 • Enerji ve Siyasi/Ekonomik İstikrar
 • Enerji ve Kalkınma

Enerji Arz ve Nakil Güvenliği

 • Enerjide Artan Arz-Talep Dengesizliği
 • Fosil Yakıt Rezervlerinin Geleceği
 • Petrol/Doğal Gaz Sondaj Bölgelerinin Güvenliği
 • Güneş/Rüzgâr Santrallarının Güvenliği
 • Enerji Nakil Hatlarının Güvenliği
 • Enerji Nakil Suyollarının Güvenliği
 • Geçiş Ülkesinin Güvenliği
 • Doğal Afetler ve Enerji Altyapısı Güvenliği

Enerjide Yeni Teknolojiler

 • Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Derin Deniz Sondaj Teknolojileri
 • Kaya Gazı Teknolojisi
 • Yakıt Pilleri Teknolojileri
 • Hidrojen Enerjisi Teknolojileri
 • Güneş Enerjisi Teknolojileri
 • Uzaydan Güneş Enerjisi
 • Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri
 • Jeotermal Enerji Teknolojileri
 • Hidroelektrik Enerji Teknolojileri
 • Biyoyakıt Teknolojileri
 • Yenilenebilir Enerji Stratejileri

Enerji ve Çevre Güvenliği

 • Fosil Yakıtları ve Küresel Isınma
 • Petrol Sondajı/Taşımacılığı ve Deniz Kirliliği
 • Nükleer Santralların Arz Ettiği Riskler
 • Termik Santralların Taşıdığı Riskler
 • Hidroelektrik Santralları ve Doğal Hayatın Korunması
 • Rüzgâr Türbinleri ve Doğal Hayatın Korunması
 • Biyoyakıt Kullanımının Arz Ettiği Riskler

Türkiye’nin Enerji Güvenliği

 • Türkiye’nin Kaya Gazı Potansiyeli
 • Türkiye’de Güneş Enerjisi
 • Türkiye ve Uzaydan Güneş Enerjisi
 • Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi
 • Türkiye’de Jeotermal Enerji
 • Türkiye’nin Nükleer Enerji Stratejisi

Hakkında

Uluslararası Güvenlik Kongresi hakkında bilgiler.

Kurullar

Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu vs. bilgileri.

Düzenleyenler

Kongreyi düzenleyen kurumlar

Takvim

Kongrenin önemli tarihleri

Yazım Kuralları

Bildiriler için yazım kuralları .

Konular

Kongre Konu Başlıkları.

Konaklama

Anlaşmalı oteller