Uluslararası Güvenlik Kongresi


Yazım Kuralları


YAZIM REHBERİ
Yazarın adı, unvanı ve tam adresini içeren kısa bir biyografik not ayrı bir belgede
sunulmalıdır. Bildiri metni en fazla 200 kelimeden oluşan girintili ve italik olarak yazılmış bir
özet ile başlamalı ve özet ana tartışma konularını ve sonuçları içermelidir. 5 yada 7 tane
anahtar kelime, bildiri metnindeki ana temaları açıklayacak şekilde
hazırlanmalıdır.
ÖNEMLİ: Lütfen bildiri özetlerini ve tam metinleri mailde metnin içine yapıştırılmış olarak göndermeyiniz. Özetler ve tam metinler maile eklenmiş ayrı bir MS WORD Dokumanı halinde gönderilmelidir.
SAYFA DUZENİ
Sayfalar A4 kağıt boyutunda olmalı ve aşağıdaki ölçüleri içermelidir.
Üst: 2,5 cm Alt: 2,5 cm
Sol: 2 cm Sağ: 2 cm
PARAGRAF
Paragraflarda ilk satır bir sekme (1,25 cm) içeriden başlatılmalıdır. Paragraflar tek satır
aralığıyla yazılmalıdır.
YAZI TİPİ VE BOYUTU
Bildiriler MS Word formatında, Times New Roman ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır.
BAŞLIK
İlk baslıklar koyu ve baslığın ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Baslıklar soldan hizalı ve
paragraf ilk satırından bir sekme içeriden olmalıdır. İkinci baslık italik yazılmalıdır.
AYNEN ALINTILAR
Aynen Alıntılar tırnak (“….”) içinde gösterilmelidir. Dört satırdan daha fazla olan alıntılar
tek satır aralığında ve sol kenardan girintili olarak yazılmalıdır.
DİPNOT
Son not yerine dipnot kullanılmalıdır.
TARİHLER
Tarihler şöyle verilmelidir: 3 Kasım 1996; 1995-1998 ve 1990lar.
ALINTILAR
Yararlanılan kaynaklar klasik dipnot sistemi kullanılarak alıntılanmalıdır.
TABLO VE SEKİLLER
Kısa bir açıklayıcı baslık her bir tablonun üstünde yer almalı; acık bir şekilde yazılmış
açıklama yazısı ve tüm dipnotlar altta yer almalıdır. Tüm öğeler yer almalıdır. Şekiller gerekli
boyut sınırlamaları dikkate alınarak işaretlenmelidir.
KAYNAKCA
1) Tek Yazarlı Kitap yada Makale
Kitap:Mark Bassin, Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion
in the Russian Far East 1840-1865, New York, Cambridge University Press, 1999, p. 106.
Makale:Steven W. Hook, “Ideas and Change in U.S. Foreign Aid: Inventing the Millennium
Challenge Corporation”, Foreign Policy Analysis, Vol. 4, No 2, 2008, p. 147-167.
2) İki Yazarlı Kitap yada Makale
Kitap:Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International Relations and World Politics, New
Jersey, Pearson Prentice Hall, 2006, p. 160.
Makale:Thomas G. Mahnken and James R. FitzSimonds, “Revolutionary Ambivalence:
Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security, Vol. 28, No
2, 2003, p. 122-135.
3) Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kitap yada Makale
KitapMartin Griffiths et al., Fifty Key Thinkers in International Relations: 2,
London, Routledge, 2008, p. 30.
Makale: David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of “Report Cards” on Health Care Providers”, Journal of Political Economy, Vol. 11, No 3, 2003, p. 25.
4) Editörlü Kitaptan Makale
Sabrina P. Ramet, “The Politics of the Serbian Orthodox Church”, Sabrina P. Ramet and
Vjeran Pavlaković (eds.),Serbia since 1989, Politics and Society under Milosevic and After,
Seattle, University of Washington Press, 2007, p. 255-285.
5) Çeviri Kitabı
August R. Von Kral, Kemâl Atatürk's Land, the Evolution of Modern Turkey, trans. Kenneth
Benton, London, P. S. King and Son, 1938, p. 31.
6) Gazete Yazısı
Paul Krugman, “Reagan Did It”, New York Times, 31 May 2009, p. A21.
Anonymous newspaper article:“Schweiz gehort kunftig zum Schengen-Raum”, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 28 November 2008.
7) Yazarı Bilinmeyen Resmi veya Özel Basım, Rapor, vs.
Foreign Relations of the United States, Washington D.C., US Government Printing Office,
1862-1918.
8) Arşiv Dokumanı
British Documents on Foreign Affairs, Vol. 4, Document No. 260, 7 June 1878, p. 338.
9) Internet Kaynağı
Anthony H. Cordesman, “The Afghan – Pakistan War”, 20 May
2009, http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,5490/type,1/
(Accessed 25 May 2009), p. 1.
10) Röportaj
Francis Fukuyama, New York, 20 May 2009, personal interview.
11) Tez Çalışması
David Brody, Ajarian Identity and the Regime of Aslan Abashidze, Unpublished M.A. Thesis,Ankara, Bilkent University, Institute of Economics and Social Science

 

ÖZETİNİZİ BURADAN GÖNDEREBİLİRSİNİZ  

Hakkında

Uluslararası Güvenlik Kongresi hakkında bilgiler.

Kurullar

Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu vs. bilgileri.

Düzenleyenler

Kongreyi düzenleyen kurumlar

Takvim

Kongrenin önemli tarihleri

Yazım Kuralları

Bildiriler için yazım kuralları .

Konular

Kongre Konu Başlıkları.

Konaklama

Anlaşmalı oteller