Uluslararası Güvenlik Kongresi


Kongre Hakkında

 

Günümüzde enerji, sanayileşmenin yapı taşı olması nedeniyle ülke ekonomileri için hayati önem taşımaktadır. Nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve küreselleşme sonucu gelişen ticaret olanakları, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebin artmasına yol açmaktadır.

Ülkeler ucuz, temiz, yeterli, yenilenebilir ve güvenli miktarda enerji üretmek istemektedir. Aynı zamanda enerjide dışa bağımlığın azaltılması yollarını aramaktadır. Enerji kullanımında verimliliğin artırılması, mevcut kaynakların çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi önem taşımaktadır.

21’inci yüzyılda enerji sanayi ve ulaştırma sektöründe önemli yer tutmaktadır. Özellikle, yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımı, enerji ekonomisi ve politikasıi enerjinin finansmanı, devletlerin enerji politikaları ve tedarik stratejileri, fosil kaynaklarının geleceği, petrol ve doğal gaz iletim hatları ve güvenliği, uluslararası enerji projeleri, nükleer enerji, nükleer santraller ve teknolojileri ile ilgili konuları ayrıntılı incelemesi kongrenin esas amacını oluşturmaktadır.

Enerjinin üretimi ve tüketiminde ortaya çıkan çevre kirliliğine karşı önemler alınması, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları ile mücadele önem taşıyan konuların arasında yer almaktadır.

Uluslararası ilişkilerde enerjinin rolü, enerji kaynakları ve çatışma, enerji ve milli güvenlik, enerji arz ve nakil güvenliği, yeni enerji teknolojileri, enerji ve çevre güvenliği, Türkiye’nin enerji güvenliğinin inceleneceği Kongre;

Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde;

Kocaeli Üniversitesi,
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi ),
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM),
Kazakistan’ın Astana L.N.Gumilyov Ulusal Avrasya Üniversitesi,
Kosova’nın Priştine Üniversitesi,
Kosova’nın Prizren Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi ve
Bilgesam ortaklığı ile düzenlenmiştir.

Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, 5’inci Uluslararası İlişkiler Kongremizdir.

23-24 Eylül 2014 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi’nin beş ayrı salonunda eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

Kongre; Enerji verimliliği teknolojileri, hidrojen enerjisi teknolojileri güneş enerjisi teknolojileri, rüzgar enerjisi teknolojileri, Jeotermal enerji teknolojileri, hidroelektrik enerji teknolojileri, yeni nesil nükleer enerji teknolojileri ve stratejilerinin incelenmesine önemli katkı ve destek sağlayacaktır.

Kongre, aynı zamanda enerji ve çevre güvenliğine de yeni bir bakış açısı kazandırabilecektir. Milli güvenlik ve kalkınma stratejilerinin enerji açısında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Kongremize katılımınız bizlere onur verecektir. Katılımınızı ve katkılarınızı bekler, engin saygılarımızı sunarız.

 

Amaçlar

 

23-24 Eylül 2014 tarihlerinde Üniversitemizin Umuttepe Merkez Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kongremiz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlanmıştır.
 • Enerji bağımlılığı ve bunun dış politikaya etkilerinin incelenmesi,
 • Enerji arz eden ülkelerin dış politikalarının incelenmesi,
 • Enerji ihraç eden ülkelerin Örgütlerinin yapısı ve politikalarının değerlendirilmesi,
 • Uluslararası Örgütlerin enerji stratejilerinin incelenmesi,
 • Enerji şirketleri ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerinin değerlendirilmesi,
 • Enerji ekonomi politikasının incelenmesi,
 • Hazar Denizi’ndeki enerji kaynaklarının incelenmesi,
 • Doğu Akdeniz’deki yetki alanları ve enerji keşiflerinin incelenmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi,
 • Enerjinin askeri güce etkilerinin incelenmesi,
 • Nükleer enerji ve teknolojilerinin değerlendirilmesi,
 • Hidrojen enerjisinin gelişimi ve stratejilerinin değerlendirilmesi,
 • Enerjinin siyasi ve ekonomik istikrar etkilerinin değerlendirilmesi,
 • Enerjinin kalkınma politikalarına olan etkilerinin incelenmesi,
 • Enerjide arz ve talep dengelerinin incelenmesi,
 • Enerji iletim hatlarının güvenliğinin incelenmesi,
 • Doğal afetlerin enerji alt yapısına etkilerinin incelenmesi,
 • Enerjide yeni teknolojilerin incelenmesi,
 • Termik Santrallerin risklerinin değerlendirilmesi,
 • Hidroelektrik santrallerin doğal hayata etkilerinin incelenmesi,
 • Bölgesel ve Küresel enerji politikaları ve stratejilerinin incelenmesi,
 • Türkiye’nin nükleer enerji politikası ve stratejisinin incelenmesi

 

Metodoloji

 

Kongrede değişik ülkelerden gelen bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar oturumlarda tebliğler sunacaklardır.

Beşer konuşmacının yer alacağı her oturumun toplam süresi 90 dakika olacaktır.

Her konuşmacıya 15 dakikalık tebliğ sunum süresi verilecektir.

Oturumların sonunda, kalan süreye bağlı olarak 15 dakikalık soru ve cevap bölümü yer alacaktır.

Böylece dinleyicinin interaktif katılımları ve katkıları sağlanabilecektir.

Tebliğ özetlerinin en geç 15 AĞUSTOS 2014 Cuma gününe kadar 200 kelimeyi aşmayacak ve akademik yazım kurallarına uygun olacak şekilde iescsecretary@googlegroups.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kabul edilen tebliğler 22 AGUSTOS 2014 Cuma günü ilan edilecektir.

Tebliğlerin tam metinlerinin en geç 12 EYLÜL 2014 Cuma gününe kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

 

Tebliğler

 

Kongrede tebliğ sunanlara bütün tebliğlerin özetlerinin bulunduğu flash disk verilecektir.

Ayrıca, Kongre Tebliğlerinin tam metinleri kongre sonrasında basılarak yayın haline getirilecektir.

 

Sunulan İmkanlar

 

Türkçe-İngilizce simültane tercüme (Büyük Salon),
Konuşmacılar ve katılımcılar için öğle ve akşam yemeği,
Tüm konuşmacılar ve katılımcılar için Kocaeli’deki konaklama yerleri ile Kongre Merkezi arasında ulaşım hizmeti,
Yaka Kartı ve Katılım sertifikası,
Dosya, bloknot, kalem
Çanta
Flash disk
Power Point, yansı vb. elektronik imkanlar.
Önemli Not: Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Konaklama için kongre katılımcılarına otellerde %30 indirim yapılması konusunda ilgili otel yöneticileri ile anlaşma yapılmıştır.

 

Katılım Bedeli

 

 Bildiri gönderecek adayların ve diğer katılımcıların konferansa kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılım ücreti 30 Euro veya karşılığı TL’dir. Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencileri için katılım ücreti alınmayacaktır.

Ücretlerin 20 Eylül 2013 Cuma gününe kadar yatırılması gerekmektedir.

TL Hesap Bilgileri:
Türkiye İş Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi
2407-0567758
IBAN TR : TR190006400000124070567758 EURO Hesap Bilgileri:
Türkiye İş Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi
2407-045656
IBAN TR : TR160006400000224070045656

 

Yer

 

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi Umuttepe Yerleşkesi, 41380 – KOCAELİ / TÜRKİYE

 

Tarih

 

23 - 24 EYLÜL 2014 (SALI ve ÇARŞAMBA)

 


Hakkında

Uluslararası Güvenlik Kongresi hakkında bilgiler.

Kurullar

Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu vs. bilgileri.

Düzenleyenler

Kongreyi düzenleyen kurumlar

Takvim

Kongrenin önemli tarihleri

Yazım Kuralları

Bildiriler için yazım kuralları .

Konular

Kongre Konu Başlıkları.

Konaklama

Anlaşmalı oteller